Formulář pro reklamaci

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát (prodávající): Tesoro Medical, s.r.o., Přátelství 353/16, 104 00  Praha 10 – Uhříněves, ČR

Internetový obchod: www.tesoro.cz

Společnost: Tesoro Medical, s.r.o.

Se sídlem: Přátelství 353/16, 104 00  Praha 10 – Uhříněves, Česká Republika

IČ/DIČ: 26715171

E-mailová adresa: info@tesoro.cz

Telefonní číslo: +420 702 019 200

Uplatnění reklamace

Datum objednávky, číslo objednávky a faktury:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

Telefonní číslo a e-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno (název a kód):

 

Popis vad Zboží:

 

 

 

 

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis*:………………………………………………………………………………    (*vyplňte jen pokud nám zasíláte formulář v tištěné podobě poštou)