Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.  Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 Tímto prohlašuji, že v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) odstupuji od Smlouvy:

Adresát (prodávající): Tesoro Medical, s.r.o., Přátelství 353/16, 104 00  Praha 10 – Uhříněves, ČR

Internetový obchod: www.tesoro.cz

Společnost: Tesoro Medical, s.r.o.

Se sídlem: Přátelství 353/16, 104 00  Praha 10 – Uhříněves, Česká Republika

IČ/DIČ: 26715171

E-mailová adresa: info@tesoro.cz

Telefonní číslo: +420 702 019 200

 

Datum objednávky, číslo objednávky a faktury:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

Telefonní číslo a e-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno (název a kód):

 

Popis vad Zboží:

 

 

 

 

 

 

Jako zákazník prodávajícího žádám, aby moje odstoupení od smlouvy bylo vyřízeno následujícím způsobem:

 

Přeji si vrátit peníze na bankovní účet (IBAN)/jiným způsobem:

 

 

Upozornění pro spotřebitele: Prodávající je dle § 10 ods. 4 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku oprávněn požadovat od spotřebitele proplacení snížené hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

Datum: ..................................................................

 

Podpis*: ................................................................ (* vyplňte jen pokud nám zasíláte formulář v tištěné podobě poštou)